Vi Ber

 

När vi ber för vår stad försöker vi inte få Gud att göra någonting. Han älskar varje person i denna stad mycket mera än vi någonsin kan. Han har redan en plan. Vi vill söka Hans ansikte och höra Hans plan. Det är vad vi sedan proklammerar, vi profeterar det, så som i himmelen så ock på jorden.

Vi söker Herren,  ber Honom att hjälpa oss att lära oss vandra med Honom så att Hans kärlek och godhet kan flöda genom oss till alla vi möter. Vi ber Herren om skördemän men vi ber också: sänd oss.

Ange Lösenord: