Under Öppen Himmel 

Vi vill se en öppen himmel över våra hem, vår stad och vår nation. Guds vilja, som det är i himmelen, flödande fritt här på jorden. Ske Hans vilja så som i himmelen, så ock på jorden. Det är verkligheten av Hans rike här och nu, så som Han sade. Hans kärlek och Hans goda vilja som blir synliga i oss och genom oss. Människor som blir helade, frälsta och återupprättade. Hela samhällen förändrade.

Ange Lösenord: