Blogg

Jag älskar dig22.10.2013

Gud säger inte till oss att Han älskar oss för att smickra oss eller för att Han vill att vi ska göra någonting. Han säger inte det ena och menar det andra, Han har inte baktankar. Hans "Jag älskar dig" betyder att Den Allsmäktige Gud som är störren än universum, Han som vet allt om dig, älskar dig!

BLOGGTidigare inläggJag älskar dig
22.10.2013
tron som är verksam i kärlek
21.10.2013
När vi relaterar..
21.08.2012
Utifrån hjärtat utgår livet
31.01.2012
...då skall alla förstå att ni är mina lärjungar
30.08.2011
VAD TROR VI PÅ
01.08.2010
Ange Lösenord: