Avoimen Taivaan Alla

Me haluamme nähdä avoimen taivaan kotiemme, kaupunkimme ja kansakuntamme yllä. Jumalan tahdon, niin kuin se tapahtuu taivaassa, vuotavan vapaasti maan päälle. Tapahtukoon Hänen tahtonsa myös maan päällä niin kuin taivaassa. Tämä on Hänen valtakuntansa todellisuus tässä ja nyt, aivan niin kuin Hän itse sanoi. Hänen rakkautensa ja hyvä tahtonsa ilmestymässä näkyviin meissä ja meidän kauttamme. Ihmiset paranevat, tulevat uskoon ja eheytyvät. Kokonaiset alueet muuttuvat.

 

 

 

Ange Lösenord: