❝...❞

INFOKIRJEREKISTERISELOSTE

REKISTERISELOSTE

Henkilötietolaki (523/99) 10§
Laatimispvm. 12.4.2015
Päivitetty 23.5.2018

1. REKISTERINPITÄJÄ

Open Heaven ry

Yhteystiedot:
Saaristotie 1808
21600 Parainen

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Open Heaven ry / Anne Aalto
Saaristotie 1808
21600 Parainen

+358 (0) 40 750 7581
anne@tulitalo.fi

2. REKISTERIIN LIITTYVÄT SIVUSTOT

openheaven.fi
avoimentaivaantalo.fi

3. REKISTERÖIDYT

4. HENKILÖTIETOJEN TARKOITUS

Käyttäjän henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

Yhdistyksen jäsenet:

Muut:

5. REKISTERIIN TALLENNETTAVAT HENKILÖTIEDOT

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteystiedot

Asiakastiedot

6. REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen
Open Heaven ry
Saaristotie 1801
21600 Parainen

Tarkastusoikeus
Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

Suostumuksen peruuttaminen
Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Henkilötiedot saadaan säännönmukaisesti:

8. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET

Rekistereihin kerättyjä tietoja ei luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle markkinointi, - myynti-, mielipide- tai markkinatutkimustarkoituksiin. Henkilötietoja voidaan kuitenkin luovuttaa Suomen lakien mukaisesti viranomaisille niin pyydettäessä.

Rekisteri on tallennettu tietojärjestelmään ja se on suojattu ja sijoitettu siten, ettei asiaankuulumattomilla tahoilla ole pääsyä rekisteritietoihin.

9. KÄSITTELYN KESTO

10. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELIJÄT

Rekisterinpitäjä ja tämän hallitukseen kuuluvat käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

11. TIETOJEN SIIRTO EU:N ULKOPUOLELLE

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

12. AUTOMAATTINEN PÄÄTÖKSENTEKO JA PROFILOINTI

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

Ange Lösenord: