❝...❞

INFOKIRJEREKISTERISELOSTE

REKISTERISELOSTE

Henkilötietolaki (523/99) 10§
Laatimispvm. 12.4.2015

1. REKISTERINPITÄJÄ

Nimi: Open Heaven ry
Postiosoite: Saaristotie 1808, 21600 Parainen

2. REKISTERIASIOISTA VASTAAVAT HENKILÖT

Nimi: Anne Aalto, sähköposti anne.maria.aalto(at)gmail.com

3. REKISTERIN NIMI

Open Heaven -inforekisteri

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Inforekisteri toimii tietoja Open Heaven ry:n toiminnasta pyytäneiden henkilöiden yhteystietorekisterinä. Rekisteri sisältää henkilöiden yhteystietoja Open Heaven ry:lle luovuttaneista luonnollisista henkilöistä. - Open Heaven ry:n tapahtumista ja toiminnasta tiedottaminen - Yhteistyökumppaneiden tapahtumista tiedottaminen - Yhdistyksen tarkoituksen mukaisten uutiskirjeiden lähettäminen - Muut vastaavat käyttötarkoitukset

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja: yhteystiedot, kuten: – etunimi ja sukunimi – lähiosoite, postinumero ja postitoimipaikka – puhelinnumero sekä sähköpostiosoite – mahdolliset muut henkilön suostumuksella kerätyt tiedot Arkaluontoisiksi katsottavien tietojen käsittely tapahtuu henkilön nimenomaisella suostumuksella

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Henkilön oma ilmoitus (puhelimitse, kirjeitse, sähköpostilla, internetin kautta, henkilökohtaisesti yhdistyksen tapahtumissa tai muulla vastaavalla tavalla).

7. TIETOJEN LUOVUTTAMINEN JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Henkilötietoja ei luovuta suoramarkkinointitarkoituksiin eikä niitä luovuteta ulkopuolisille.

8. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

ATK:n avulla käsiteltävät tiedot: Kaikkia henkilötietoja käsitellään luottamuksellisina eikä niitä anneta muille kuin yhdistyksen työntekijöille rekisterin tarkoituksen mukaiseen käyttöön. Rekisteri on suojattu käyttäjätunnuksin. Järjestelmä on suojattu asianmukaisesti.

9. HENKILÖTIETOJEN PÄIVITTÄMINEN / POISTAMINEN

Henkilön tiedot voidaan poistaa yhteystietorekisteristä henkilön pyynnöstä (puhelimitse, kirjallisesti, sähköpostilla tai nettisivujen kautta) tai yhteystiedon tarpeettomuuden – tai osoitetietojen vanhentumisen vuoksi.
Ange Lösenord: